Sbor dobrovolných hasičů v Leštince založen při ustavující schůzi dne 24. července roku 1927 ve dvě hodiny odpoledne v hostinci Jana Talácky. Přítomno bylo 32 občanů obce Leštinka  O výsledku společného jednání byl sepsán níže uvedený Protokol, kde jsou podepsáni všichni zakládající členové.

Valná hromada ustanovující se konala 9. řijna 1927 . Valnou hromadu zahájil starosta župy St. Kunz a bylo přikročeno ke schválení stanov. Volba vedení provedena aklamací. Starostou zboru zvolen jednomyslně Modráček František. Velitelem zvolen Novotný Antonín. Za náměstka zvolen Talácko František. Do výboru zvoleni Zach Josef, Pospíšil Jaroslav, Zach František, Horych František. Jako dva náhradníci zvoleni Josef Bouška a Josef Brokl. Jednatelem zvolen Zach Josef a pokladníkem Pospíšil Jaroslav. Dále byl vykonán slavnostní slib do rukou župního starosty.

Na první členské schůzi 20. října 1927 bylo ujednáno ušití pracovních obleků – modré blůzy a plátěné kalhoty pro dvacet osob.Nákup seker a dvou trubek každý na své náklady. Stříkačka se zakoupí po řádné prohlídce  od dobrovolných hasičů z Horky. Jednalo se o stříkačku taženou koňským spřežením.  Od roku 1930 se začaly vybírat členské příspěvky. Z finančních prostředků si hasiči zakoupili další výzbroj. V tomto roce byla opravena hasičská kůlna.

Činnost sboru před a po druhé světové válce

Další zápisy do kroniky sboru dobrovolných hasičů odrážejí dění ve státě a v blízkém okolí.

Před druhou světovou válkou je to mobilizace a okupace. Za druhé světové války byl sbor dobrovolných hasičů jediným spolkem, který Němci nezakázali. Jeho činnost však omezili tím, že musí být k dispozici Říši. V růběhu válečného období se kronikář omezil na stručný popis přečtení rozkazů od zemské hasičské jednoty v Čechách. Zejména v průběhu atentátu a vypálení blízké obce Ležáky jsou  zápisy do kroniky  sboru dobrovolných hasičů obce Leštinka  velice diplomatické.  Po skončení války začali hasiči usilovně pracovat. Po kontrole stavu výzbroje a výstroje bylo zjištěno, že vybavení je ve velmi špatném stavu. Proto pořádali kulturní akce, aby si mohli výstroj a výzbroj zmodernizovat.

Současnost

Na hřišti byl zbudován přístřešek s lavičkami a sociální zařízení.

Odkaz k nahlédnutí do protokolu o založení: strana 1, strana 2

Ocenění práce členů SDH Leštinky.

I v našem Sboru dobrovolných hasičů máme členy, kteří byli za svoji práci od založení
SDH Leštinka oceněni Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Chrudimi.
Níže uvedené údaje o udělených vyznamenáních a oceněních jsou uvedené v přehledné tabulce a byly převzaty z internetových stránek OSH Chrudim. Adresa těchto stránek je

http://www.oshchrudim.wz.cz


Vysvětlivky :

ČU OSH Čestné uznání OSH Chrudim
PP Medaile za příkladnou práci
ZZ Medaile za zásluhy
ČU Ústř. Čestné uznání ÚSH
ZMZ Medaile za mimořádné zásluhy
SF Medaile svatého Floriána

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>